top of page

Nasza Polityka Prywatności

 

·       Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma ARPRO Pracownia Projektowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Gdańsku 80-125, przy ul. Kartuska 278/21

Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

·       Przetwarzamy dane osobowe w celu:

Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawierania umów, ofertowania, udzielania odpowiedzi na zapytania przesyłane za pomocą formularza kontaktowego oraz przetwarzania niezbędnego do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

·       Twoje prawa:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych masz prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Po zgłoszeniu sprzeciwu Twoje dane zostaną usunięte w ciągu 3 miesięcy, gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

·       W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z nami przez nasz Formularz kontaktowy

bottom of page